Saltar apartados

open-data

¿Què és Open Data ?

Les dades són obertes (open data) quan són accessibles lliurement per aquelles persones o organitzacions que ho desitgen. Els portals de dades obertes són mecanismes per a facilitar l'accés a aquestes dades a través de la Web, i potenciar la seua distribució i reutilització.

Sovint les dades generades per les universitats no estan a la disposició de totes aquelles persones interessades en ells o, estant disponibles, tenen un format que fa difícil el seu accés de manera fàcil o dificulta la seua reutilització. L'obertura de dades possibilita que aquests puguen estar totalment accessibles de manera senzilla i lliure, per la qual cosa poden resultar clau per a fomentar la transparència i la rendició de comptes d'una institució com la universitat. A més d'un impacte social derivat de l'exercici de transparència, l'obertura de dades té un impacte econòmic notable, ja que les dades i la tecnologia es poden associar per a generar valor a través d'aplicacions, contingut Web, etc.

El portal de dades obertes de la Universitat d'Alacant pretén fer un pas avant cap a la societat del futur on les dades obertes tindran un paper fonamental en la presa de decisions. Concretament, la reutilització de les dades obertes procedent de la universitat genera un valor afegit a diversos actors de la societat,

possibilitant, a més, que la universitat estiga en contínua relació amb el seu entorn i ajudant a generar valor a la societat que la sustenta.

En el portal de dades obertes de la Universitat d'Alacant trobaràs dades que genera la universitat (acadèmics, recerca, geoespacial, instal·lacions, serveis, despeses, etc. ) en un format i amb una llicència adequats perquè pugues accedir a ells, analitzar-los, reutilitzar-los, compartir-los... A més aquest portal és un punt d'entrada a altres iniciatives de la Universitat d'Alacant relacionades amb l'accés obert com RUA, SIGUA i UAeDF entre unes altres.


Objectiu

Impulsar la reutilització de la informació pública generada per una institució com és la Universitat d'Alacant amb la doble finalitat de:

Generar un valor social per a la ciutadania, aportar transparència a través de l'exposició de les dades que la Universitat d'Alacant genera.

Impulsar un impacte econòmic positiu, mitjançant nous models de negoci innovadors basats en la reutilització de les dades obertes de la Universitat d'Alacant.


Ara les dades de la Universitat d'Alacant són teus ¡REUTILITZA'LS!Les teues dades

datos.ua.es està obert a tota la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI), així com a empreses i emprenedors, i a la ciutadania en general.

La mateixa Universitat d'Alacant també reutilitza les seues dades amb la finalitat de millorar el seu funcionament i poder proveir cada vegada serveis de més qualitat. Cadascun d'aquests destinataris podrà reutilitzar les dades lliurement, impulsant nous models de negoci basats en les dades, aportant transparència a la ciutadania o millorant i modernitzant l'administració.Les teues aplicacions

Les dades existents en datos.ua.es són útils per a la creació d'aplicacions de tot tipus: mòbils, Web, de xarxes socials, etc. La comunitat universitària de la Universitat d'Alacant compta amb més de 30.000 membres interessats a usar aplicacions útils que facen ús d'aquestes dades per a facilitar el seu quefer diari en el campus.

Una de les majors dificultats a l'hora de desenvolupar una aplicació és trobar i integrar les dades adequades. Amb el portal de dades obertes de la Universitat d'Alacant aquest problema desapareix i solament necessitaràs una idea proriginal per a crear una bona aplicació que puga ser d'utilitat per a tota la comunitat universitària.

¿Quines aplicacions poden sorgir de les dades obertes de la Universitat com les matriculacions, els horaris, preus de cafeteries, etc.? Pensa i ajuda'ns a crear un catàleg d'aplicacions amb les dades de la Universitat d'Alacant.

¿En quins formats es mostren les dades?


Comma-separated values : És el format més simple per a l'emmagatzematge de dades tabulars, ja que es basa en fitxers de text pla. De fet, aquest format s'utilitza freqüentment per a l'intercanvi d'informació entre diferents programes de full de càlcul que utilitzen formats propietaris (com XLS de Microsoft Excel).


JavaScript Object Annotation : és un format lleuger per a l'intercanvi de dades basat en la notació literal d'objectes de Javascript. La seua sintaxi és simple, per la qual cosa facilita el tractament en els navegadors. A més, la seua concisió redueix la grandària de flux de dades entre client i servidor.


Extensible Markup Language : és un metallenguatge extensible d'etiquetes desenvolupat pel W3C que permet definir llenguatges per a diferents necessitats. És l'estàndard per a l'intercanvi d'informació estructurada entre diferents plataformes.


Portable Document Format : és un format d'emmagatzematge de documents digitals independent de plataformes de programari o maquinari. Aquest format pot incloure imatges vectorials, mapa de bits i text de manera encapsulada pel que és un format poc reutilitzable.

Qualitat dades obertes

Tim bernees-Llig el va definir un model de qualitat per a mesurar la capacitat de reutilització de les dades obertes, anomenat model cinc estels. Aquest model estableix cinc nivells de qualitat etiquetats amb estels segons la seua adequació a l'objectiu de ser reutilitzats:

Les dades estan disponibles en la Web, independentment del format utilitzat (per exemple, poden estar disponibles en un fitxer PDF). Les dades que posseeixen un estel són accessibles però la seua capacitat de reutilització és molt baix, en haver de recórrer a mecanismes molt manuals per a poder processar les dades.

Les dades es publiquen en la Web en un format estructurat (per exemple, una taula d'Excel en lloc d'una imatge d'una taula en un PDF). Les dades amb dos estels són bastant més reutilitzables que els que posseeixen un estel ja que si es disposa de l'aplicació adequada (per exemple, Excel) es podran reutilitzar fàcilment. No obstant açò, s'està sempre supeditat a l'ús d'una eina propietària, no sempre disponible, per la qual cosa la capacitat de reutilització està vinculada estretament a la capacitat de posseir un programari determinat.

Les dades estan publicades sota un format no propietari (per exemple, utilitzant format CSV en lloc d'Excel). En aquest cas, la capciad de reutilització és alta ja que amb un programari no propietari podrem accedir a les dades, no obstant açò ara el problema està en com s'interpreten les dades, és a dir, per a reutilitzar les dades primer hem de comprendre què signifiquen.

Les dades s'identifiquen mitjançant URIs de manera que siguen fàcilment interpretables. Es dota a les dades de significat, no obstant açò aquestes dades estan aïllades uns d'uns altres pel que la seua reutilització no és completa ja que no estan contextualitzats amb totes les dades relacionades.

Les dades estan vinculades amb altres dades de manera que es troben contextualitzats i tot el poder de les dades està ara al nostre servei.

Portal de dades obertes


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464