Saltar apartados

Concurs d'aplicacions

PREMIS UAbierta 2016: EMPRÈN AMB DADES OBERTES

CONVOCATÒRIA DE PREMIS SOBRE EMPRENIMENT BASAT EN REUTILITZACIÓ DE DADES OBERTES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

BASES DEL CONCURS

PROJECTES ACCEPTATS UABIERTA 2016

El Vicerectorat de Tecnologies de la Informació de la Universitat d'Alacant ha convocat l'edició 2016 dels premis sobre l'empreniment basat en la reutilització de dades obertes. Aquests premis tenen com a objectiu principal fomentar la reutilització de les dades obertes de la Universitat d'Alacant. Per a açò, promouen l'empreniment infomediari (basat en la reutilització d'informació) a través de la proposta i desenvolupament de projectes que reutilitzen dades de la Universitat d'Alacant que estiguen obertes en el portal de dades obertes de la Universitat d'Alacant o que siguen susceptibles d'obertura en un futur immediat.

Podran participar totes aquelles persones físiques (majors d'edat) que ho desitgen. A més, podran concórrer de manera individual o agrupada. En qualsevol cas cada premi s'atorgarà a cada projecte amb independència del nombre de participants en la seua elaboració. Cada participant podrà presentar un o més projectes en alguna d'aquestes categories:

 • 1. Aplicacions software (mòbils, Web o qualsevol altre tipus de sistema software). S'estableixen una sèrie de subcategories:
  • 1.1. Campus i vida universitària. Es tracta d'aplicacions relacionades amb la següents temàtiques:
   • Mobilitat: aplicacions que (i) fomenten el transport compartit, (ii) possibiliten un ús integral del transport (per exemple, transport públic amb altres mitjans de transport com la bicicleta), (iii) consideren l'accessibilitat en el campus (en un sentit ampli) o qualsevol altra iniciativa relacionada amb la mobilitat en la Universitat d'Alacant.
   • Comportament saludable: aplicacions que posen en valor els actius de salut de la Universitat d'Alacant, com per exemple: foment de l'activitat física en el campus, primers auxilis, etc.
   • Sostenibilitat i medi ambient: aplicacions que fomenten el reciclatge, o que estiguen relacionades amb els consums elèctrics, així com amb l'ús i gestió de parcs i jardins existents en la Universitat d'Alacant.
   • Cultura: aplicacions que reutilitzen dades de l'agenda cultural amb la finalitat de fomentar l'assistència a activitats culturals o la seua gestió.
   • Esport: aplicacions que fomenten les activitats esportives en la Universitat d'Alacant, ja siga a través de la realització i gestió d'activitats o l'assistència a les mateixes.
   • Aules universitàries i seus: aplicacions útils per a les diverses seus de la Universitat d'Alacant i aules universitaries, més enllà del campus.
   • Promoció lingüística: aplicacions que fomenten el plurilingüisme en la Universitat d'Alacant.
  • 1.2. Docència i recerca
   • Titulacions: aplicacions que (i) permeten conèixer l'opinió i nivell de satisfacció de la comunitat universitària sobre les titulacions oferides, (ii) faciliten a l'alumnat la realització de tasques d'estudi i assistència a classe, o (iii) faciliten al professorat i gestors les seues tasques docents i administratives respectivament.
   • Recerca: aplicacions que reutilitzen dades procedents de les labors d'R+D+i realitzades pel personal de la Universitat d'Alacant. 
 • 2. Visualització i anàlisi de dades: L'objectiu que es persegueix amb aquesta categoria és la realització d'infografies, quadres de comandament o qualsevol altre tipus d'anàlisi de dades que derive en un resultat visual. Perquè un projecte puga participar en aquests premis, l'única condició és que reutilitze dades obertes de la Universitat d'Alacant (almenys un conjunt de dades).

   

 

PREMIS

Els millors projectes podran ser premiats segons les categories descrites anteriorment. Per a cadascuna d'aquestes categories es concediran els següents premis (als premis se'ls aplicarà la retenció corresponent segons legislació vigent):

Categoria 1.1: Aplicacions sobre campus i vida universitària:

 • Primer premio de 750 €
 • Accésit de 250 €

Categoría 1.2: Aplicacions sobre docència i recerca

 • Primer premi de 750 €
 • Accésit de 250 €

Categoria 2: Visualitzacions

 • Primer premi de 750 €
 • Accésit de 250 €

A més, es concedirà un premi de 1000 €al projecte que presente el model de negoci inicial més viable independentment de la categoria en la qual participe. Tot projecte amb independència de si ha sigut premiat podrà ser exposat en el catàleg d'aplicacions del portal de dades obertes de la Universitat d'Alacant ( http://datos.ua.es ). D'altra banda, a més de les propostes premiades, aquelles que el Vicerectorat de Tecnologies d'Informació valore com especialment interessants, podran rebre el suport institucional per al seu complet desenvolupament.

 

¿Com PARTICIPAR?

La participació en aquests premis es desenvoluparà en dues fases: una fase d'inscripció en la qual les persones interessades hauran de mostrar la seua intenció de participar mitjançant una proposta resumida del projecte que es pretén desenvolupar; i una fase de desenvolupament, en finalitzar la qual les persones participants lliuren el projecte. A continuació es resumeixen ambdues fases, així com els requisits per a poder participar en cadascuna d'elles.

Fase d'inscripció

Aquesta fase d'inscripció és obligatòria: Els participants hauran d'enviar a l'adreça  datos@ua.es  un correu electrònic amb:

 • Assumpte: "Premis dades obertes 2016 - Fase d'inscripció".
 • Cos de l'email: Dades personals (nom i cognoms, nombre de DNI o NIE o Passaport, data de naixement, ocupació professional, email de contacte) i nom del projecte. També s'especificarà la categoria de participació (campus i vida universitària, docència i recerca, visualitzacions).
 • Fitxers adjunts: Un únic fitxer en format PDF segons la plantilla establida (veure més a baix). Es ressalten els següents aspectes:
  • Dades personals (nom i cognoms, nombre de DNI o NIE o Passaport, data de naixement, ocupació       professional, email de contacte) i nom de l'aplicació.
  • Descripció de la idea del projecte. L'únic requisit que ha de complir el projecte és que reutilitze, almenys, un conjunt de dades obertes de la Universitat d'Alacant. Aquestes dades poden ser els que actualment es troben en el portal de dades obertes de la Universitat d'Alacant  http://datos.ua.es  o qualsevol altre susceptible a la obertura.
  • Descripció detallada de les dades obertes que són necessaris per a dur a terme el projecte proposat. Si existeixen ja en el portal  http://datos.ua.es  fer referència al seu nom, si no existiren detallar el màxim possible per al seu posterior estudi d'obertura per part de la Universitat d'Alacant.
 • Plantilla per al fitxer adjunt en la fase d'inscripció:

El jurat d'aquest concurs, a partir d'aquestes inscripcions, estudiarà la viabilitat en general del projecte i en particular de l'obertura de les dades de la universitat necessaris (en el cas que no es troben oberts ja en el portal  http://datos.ua.es ). El jurat tindrà competència per a valorar les propostes inscrites en aquesta primera fase amb la finalitat de suggerir modificacions a les persones participants per a poder dur a terme el desenvolupament del projecte o per a suggerir un canvi en la categoria a la qual ha sigut adscrit el projecte.

Després d'aquest estudi de viabilitat, el jurat decidirà les aplicacions poden passar a la següent fase ("fase de desenvolupament"). Es reportarà a totes les persones participants un breu informe de viabilitat juntament amb la resolució d'aquesta fase.

 

Fase de desenvolupament

En aquesta fase les persones participants hauran de desenvolupar el seu projecte proposat en la "fase d'inscripció". Per a açò, els participants hauran d'enviar a l'adreça  datos@ua.es  un correu electrònic amb:

 • Assumpte: "Premis de dades obertes 2016 - Fase de desenvolupament".
 • Cos: Dades personals (nom i cognoms, nombre de DNI o NIE o Passaport, data de naixement, ocupació, email de contacte) i nom del projecte. Categoria de participació (campus i vida universitària, docència i recerca, visualitzacions).
 • Adjunt: Document de model de negoci inicial. Fitxer comprimit que continga el resultat del projecte (o, en el cas de ser una aplicació, URL de la tenda d'aplicacions mòbils com Google Play, App Store, etc. o de l'aplicació Web o de la xarxa social on s'integre o es puga descarregar).

En finalitzar aquesta fase se celebraran unes jornades on es presentaran els projectes per a la seua valoració pel jurat amb la finalitat de determinar els premis esmentats en les bases .

 

dates IMPORTANTS

Fase d´inscripció

La data límit de presentació de propostes per a la inscripció es fixa per al dia 20 de desembre de 2015 a les 23:59 hores (GMT+1).

Extensio de la data límit de presentació de propostes.

NOVA DATA: 7 de gener de 2016 a les 23:59 hores (GTM+1)

Fase de desenvolupament

La data límit de presentació de les aplicacions es fixa per al 6 de març de 2016 a les 23:59 hores (GMT+1).

 

BASES DEL CONCURS

PROJECTES ACCEPTATS UABIERTA 2016

 

Portal de dades obertes


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464